Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Vacature Leerkracht voor groep 7/8 (0,4 FTE)

Basisschool Bûtensprong in Boazum

Basisschool Bûtensprong in Boazum is een dorpsschool met ruim 65 leerlingen. In augustus 2022 is de school ontstaan uit de fusie van Dûbelspan (Boazum) met de Pikeloer (Wiuwert). Bûtensprong is een Mienskipskoalle waar we groepsdoorbrekend werken met ateliers waarin veel aandacht is voor een brede ontwikkeling en de nabije omgeving. 

 

We zoeken een enthousiaste en flexibele collega die: 

  • Een veilige leeromgeving kan bieden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen
  • Goed kan aansluiten bij de leef en belevingswereld van de leerlingen van groep 7/8
  • Beschikbaar is op donderdag en vrijdag
  • Persoonlijke aandacht belangrijk vindt en leerlingen op eigen niveau verder laat ontwikkelen
  • Goed kan communiceren met kinderen, ouders, collega’s en externen en hierbij stevig in zijn of haar schoenen staat
  • Zichzelf verder wil ontwikkelen en meedenkt in de vormgeving van het onderwijs op onze school

 

Op Bûtensprong mogen kinderen zijn wie ze zijn en hiermee leren ze op zich zelf te vertrouwen. Ben jij de persoon die hun dit zelfvertrouwen wil geven en zin heeft in een nieuwe uitdaging?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Gea Zwaagstra 0515-521800. Stuur je brief en CV vóór 1 februari 2024 naar jente.bulthuis@kykscholen.nl.