Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

KyK: waar avontuur en leren hand in hand gaan met wereldse docenten!

Een mooie aanvulling binnen het onderwijs

Bij KyK streven we naar het allerbeste voor elk kind. Onze 34 scholen zijn meer dan alleen plekken waar lessen worden gevolgd; het zijn plaatsen waar elk kind zijn eigen pad kan vinden en zijn talenten kan laten schitteren. Op onze scholen bruist het van leerplezier en activiteit, waar kinderen niet alleen wijsheid uit boeken opdoen, maar waar ze ook hun creativiteit kunnen uitleven, samenwerken met anderen en de wereld om hen heen verkennen. Want bij KyK geloven we dat leren leuk is!

Onze visie op goed onderwijs omvat het streven naar passend onderwijs voor elk kind, ongeacht het niveau van leerprestaties, variërend van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd. Bij KyK zien we onze scholen als democratische oefenplaatsen, waar leerlingen via dialoog leren open en nieuwsgierig te zijn, met respect voor diversiteit. Onze aanpak rust op vier pijlers: gelijkwaardigheid, veiligheid, vrijheid en duurzaamheid. Nieuwe initiatieven worden beoordeeld en ontwikkeld vanuit deze kernvisie, met als doel het beste in elk kind naar voren te brengen.

Zoals Maeike Penninga, directeur Staf en Expertise bij KyK, uitlegt: “We zijn begonnen met het zoeken naar een praktische oplossing voor vervangingskwesties die ook in lijn lag met onze visie en peilers. Daarom hebben we besloten om werelddocenten in te zetten. We hadden er positieve verhalen over gehoord en gelezen. Scholen mogen zelf beslissen hoe ze omgaan met vervangingen. De eerste stap is het aanvragen van een vervanger uit onze eigen pool. Als dat niet mogelijk is, kunnen scholen ervoor kiezen om klassen te combineren, interne opvang te organiseren door eigen medewerkers in te zetten die extra willen werken voor een bepaalde periode, of in het uiterste geval een klas naar huis te sturen. Omdat we merkten dat er meer nodig was, hebben we besloten om werelddocenten via onderwijsbureau Semko in te zetten.”

Het gebruik van werelddocenten wint aan populariteit, professionals uit diverse vakgebieden staan een dag voor de klas en delen hun passie met leerlingen door te vertellen of activiteiten aan te bieden. Maeike verwijst naar dit artikel uit de Leeuwarder courant van 12 januari 2023. Lotte Huisman en Annie Bosscha, beiden directeur bij KyK, delen hun inzichten en ervaringen over hoe deze praktijk hun onderwijsomgeving heeft beïnvloed.

Voor Lotte Huisman, directeur van De Kogge en ’t Raerderhiem, heeft de inzet van werelddocenten een bijdrage geleverd aan het verrijken van het onderwijs. Kinderen maken kennis met diverse beroepen en onderwerpen die anders mogelijk buiten bereik zouden blijven. Lotte benadrukt de waarde van deze externe inbreng, waarbij leerlingen worden blootgesteld aan verschillende perspectieven, variërend van stewardessen en boeren tot technische experts. Voor veel kinderen is het vaak herkenning. Als voorbeeld, als er een boerin komt bij ’t Raerderhiem, zijn er veel leerlingen, ook afkomstig van een boerderij, die zich snel verbonden voelen.Daarnaast haalt de inzet van werelddocenten kinderen uit hun comfortzone en biedt hen nieuwe leermogelijkheden , zoals het inspirerende voorbeeld van een leerling die zijn eigen Monopoly-spel ontwierp na een ontmoeting met een werelddocent.

Annie Bosscha, directeur van ABBS DE Reinbôge en OBS Twa yn Ien, is terughoudend om te spreken van verrijking, maar erkent dat het een waardevolle aanvulling op het onderwijs kan zijn. Voor creatieve kinderen biedt het een uitlaatklep voor hun talenten, terwijl het ook uitdagingen kan bieden voor minder creatieve kinderen en zij die behoefte hebben aan structuur. De interactie met een werelddocent motiveert leerlingen en vergroot hun interesse in diverse vakgebieden, zoals bijvoorbeeld natuur en fotografie.

“Wat opvalt is dat leerlingen erg enthousiast reageerden op een werelddocent die veel wist van vogels en natuur, waarmee ze uilenballen gingen uitpluizen. Kinderen hingen aan zijn lippen. Maar ook fotografie vinden ze heel leuk. Het leert ze iets nieuws.”, aldus Annie.

Beiden benadrukken dus dat het inzetten van werelddocenten een mooie toevoeging kan zijn binnen het onderwijs. Hoewel er uitdagingen zijn, zoals het gebrek aan verbinding met het vaste team en de behoefte aan coördinatie bij het integreren van werelddocenten in het lesprogramma, blijft het een mooie aanvulling. Kinderen komen in aanraking met diverse passies en beroepen, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling als burgers. Het biedt ook een praktische oplossing voor noodgevallen, zoals in de tijden van griepgolven en daardoor meer ziekte, en het stimuleert projectmatig werken binnen de school. Annie voegt eraan toe dat het ook waardevol kan zijn om een werelddocent in te zetten als aanvulling op een project, vooral wanneer er om de zes weken een nieuw project begint. In dat geval kan een werelddocent helpen bij het opbouwen van iets nieuws voor alle groepen.

Niet alleen de directeuren van de scholen van KyK zien de voordelen, ook ouders laten zich positief uit over dit initiatief. Door de inzet van werelddocenten hoeven zij zich geen zorgen te maken over oppas of opvang wanneer een leerkracht uitvalt. Zo benadrukt een moeder van één van de leerlingen: “Ik ben ontzettend enthousiast over het feit dat ze een werelddocent kunnen inschakelen wanneer een leerkracht uitvalt. Ik hoef geen oppas te regelen en het zorgt voor een heerlijke afwisseling in het dagelijkse schoolleven!”

Werelddocenten proberen met plezier, avontuur en passie hun expertise over te brengen aan de kinderen. Wanneer vervanging nodig is, staan de werelddocenten klaar om de klas mee te nemen op een spannende ontdekkingsreis met een flinke dosis enthousiasme en een schat aan ervaringen. Of het nu gaat om het maken van kunst met houtskool, een reis door China, het ontdekken van de geheimen van de natuur of het leren bakken van heerlijke lekkernijen, met een werelddocent wordt leren een boeiende ervaring! Iets wat we ook terugzien in de reactie van de kinderen.

Tieme, Joas en Mathijs, drie stoere “kerels” uit groep 4 en 5 van IKC het Noorderlicht, vertellen met een grote lach over hun kennismaking met werelddocenten! Voor hen is een schooldag veel meer dan alleen maar lessen volgen; het is een spannend avontuur vol nieuwe ontdekkingen. Op de vraag wat ze er van vinden dat er een werelddocent voor de klas staat, zijn ze het unaniem eens: “Het is leuk, omdat het iets anders is.” Tieme deelt enthousiast zijn ervaring met werelddocent Femke: “We zijn naar het park geweest. Daar gingen we diertjes, bloemen en paddenstoelen zoeken. De juf vertelde erover. En o ja, we zagen ook een man in een Mario pak die de takken van de boom aan het knippen was.” Hij moet lachen als hij terugdenkt aan dat moment.

Al met al zien we dat een werelddocent geen vervanging is van de vaste leerkracht, maar een waardevolle aanvulling is wanneer nodig. Bij KyK streven we altijd naar het beste voor elk kind en met onze aanpak vol plezier, avontuur en ontdekkingen willen we van elke dag een onvergetelijk avontuur maken. Laten we samen de wereld verkennen en leren, met een glimlach op ons gezicht! Bij KyK noemen we dat Krêft yn Kollektyf!