Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Over KyK

ús bern binne kening

Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toekomst kunnen bieden. En daar is lef voor nodig. Waarom? Zonder lef kun je niet leren. Kom je niet verder. Want leren doe je met vallen en opstaan, toch?

Organisatie KyK

KyK is in januari 2022 ontstaan uit de fusie van Odyssee en Gearhing met als doel om één toekomstbestendige organisatie te creëren door de krachten van beide stichtingen te bundelen. Door samen te werken kunnen we de kwaliteit van het onderwijs verder ontwikkelen en borgen.

Krêft yn Kollektyf

Dat doen we samen. Samen met kinderen, ouders en leerkrachten. Binnen KyK werken 34 basisscholen samen om passend openbaar onderwijs te bieden voor kinderen in de gemeenten Harlingen, Súdwest-Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden en de Waadhoeke. KyK, dat noemen wij nou Krêft yn Kollektyf.

Intern toezicht

Wij willen graag weten of we de juiste dingen doen, maar ook of we de juiste dingen goed doen. We willen daarbij niet afhankelijk zijn van externe toezichthouders, zoals de inspectie van het onderwijs. Daarom houden wij via de volgende partijen ook intern toezicht.

Servicebureau

Welkom bij KyK!

Wat ontzettend leuk dat je een kijkje komt nemen op onze website. Misschien ben je hier als ouder om te kijken voor een mooie school voor je zoon of dochter? Of ben je op zoek naar een nieuwe baan en wil je aansluiten bij onze prachtige stichting? Het kan ook zijn dat je gewoon even aan het rondkijken bent.  Doe dat vooral, we hebben zoveel mogelijk informatie op onze website staan, mocht je toch nog iets missen dan kun je contact opnemen met iemand van ons Servicebureau zodat we je verder kunnen helpen. Dit vinden wij ook ontzettend leuk om te doen. Onze gegevens staan onder het tabblad contacten. We spreken je snel! Tot KyK.

Op het servicebureau werken:

 • Bram ten Kate – Voorzitter van het college van bestuur
 • Evelyn Nijholt – Officemanager Servicebureau
 • Maeike Penninga – Directeur Staf & Expertise
 • Remco Veldhuizen – Business Controller
 • Jente Bulthuis – HRM
 • Jara van der Zaag – HRM
 • Astrid van der Laan – Marketing & Communicatie
 • Emma Faber – Marketing & Communicatie
 • Sjouke Tjalsma – Facilitair/ICT
 • Rein Brandsma – Huisvesting
 • Geart Bakker – ICT
 • Michel Koek – HRM/Finance
 • Albert Jan Adema – Technische Dienst
 • Jan Hiemstra – Technische Dienst

Adres servicebureau: Brédyk 4, 8601 ZD Sneek

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad, waarin ouders en medewerkers worden vertegenwoordigd. De medezeggenschap op organisatieniveau is georganiseerd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben ouders en teams invloed op het beleid van KyK. De invloed van de GMR is geregeld volgens de wet medezeggenschap op scholen (WMS). De GMR bestaat uit de volgende leden:

 • Rutger Boudewijn (voorzitter)
 • René Herder
 • Douwina de Bos
 • Roy Roersma
 • Marjon Huisman
 • Patrick van der Veen
 • Marcel Feenstra
 • Sietse Baarda
 • Kimberley Hamminga
 • René Venema
 • Threa de Lea

Wil je contact met de GMR opnemen? Dit kan via: gmr@kykscholen.nl

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van KyK. Dit gebeurt aan de hand van de code voor goed bestuur, die is vastgelegd in de wet op het primair onderwijs (WPO). In de statuten van de stichting is opgenomen hoe de raad van toezicht haar taken uitvoert. De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Harry Oosterman (voorzitter)
 • Irene Barends
 • Marjolijn Miltenburg
 • Reinate Timmer
 • Thijs Praamstra