Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Terugblik op Twee Jaar KyK

Een Reis van Samenwerking en Groei

Met het einde van het tweede jaar van KyK in zicht, is het een uitgelezen moment om terug te kijken op onze reis tot nu toe. Waar staan we als KyK? Welke mijlpalen hebben we bereikt en wat mogen we verwachten in het komende jaar?

In het eerste jaar van KyK, 2022, wilden we de impact van de fusie op scholen minimaliseren. De scholen moesten zo min mogelijk last hebben van de vele vraagstukken die we op directieniveau nog met elkaar moesten afstemmen. We waren weliswaar formeel gefuseerd, er moest nog erg veel met elkaar uitgedacht worden en dat is goed gelukt!

We stelden eerst met elkaar een prachtige en ambitieuze besturingsfilosofie op zodat we KyK als geheel kunnen besturen terwijl we recht blijven doen aan de eigenheid van alle scholen. Een hele mooie ambitie, maar hoe gaan we dat met elkaar bereiken? En hoe doen we dat samen qua besluitvorming? Directeuren en collega’s van het servicebureau omarmden als eerste de Consent-methode. Dit helpt ons enorm om vanuit de inhoud op basis van gelijkwaardigheid, het gesprek met elkaar te voeren. Zo bepaalden we samen de koers van KyK.

Langzaam maar zeker werd KyK steeds zichtbaarder op de scholen. Het mooiste moment vond ik het KyK feest afgelopen juli! Op een prachtige locatie, met prima weer en sfeer en een super goed feestprogramma. Ik ben trots om voor deze mooie stichting te mogen werken en trots om al zoveel verbinding te voelen tussen de scholen. We worden steeds meer een krachtig collectief. Een paar wapenfeiten die ik hier graag als voorbeeld noem: het IB-netwerk, de samenwerking tussen de directeuren, de gezamenlijke aanpak bij werving van nieuwe leerkrachten en de samenwerking op alle service domeinen. Daar gaan we voor bij KyK!

In 2023 zijn we verder gegroeid als groter geheel. Het verheugt me dat alle scholen binnen KyK nu een toegewijde schooldirecteur hebben, die zich met aandacht en tijd voor de school inzetten binnen het collectief. Natuurlijk hebben nog niet alle scholen hun draai binnen KyK gevonden. Daar wordt door verschillende mensen hard aan gewerkt en hier nemen we de tijd voor.

Op alle scholen gingen we dit jaar in gesprek over groepsgroottes, ambities en de personeelsbezetting. Het is goed gelukt om de financiële wensen van de scholen te honoreren. Op 13 december bespraken we de begroting in onze GMR en die kreeg unanieme instemming.

En dan staat 2024 al weer voor de deur. Gelukkig kunnen we doorgaan met investeren in het onderwijs en blijven we ons hard maken om kleine scholen te behouden omdat ze zo’n belangrijke rol spelen voor de kinderen en hun ouders in dorpsgemeenschappen. Binnen KyK hebben we wat dat betreft een aantal schitterende parels. Ik denk aan It Leech in Pingjum, De Romte in Itens, It Pertoer in Weidum, De Greidefûgel in Baard en de Twa yn Ien in Echtenerbrug. De teams met hun directeur op deze scholen zorgen iedere dag weer voor mooi onderwijs, net als op de andere 29 scholen van KyK.

In 2024 gaan we ook van start met het programma kwaliteitsimpuls. We investeren graag extra in onderwijskwaliteit, gericht op het versterken en ontwikkelen van de kwaliteitscultuur in schoolteams.

Met een goed gevoel gaan we de kerstvakantie in, genietend van tijd met vrienden en familie. Ik wens iedereen een fijne jaarwisseling en kijk uit naar een veelbelovend 2024! Tot KyK-es!

 

Groet, 

Bram ten Kate

Voorzitter College van Bestuur