Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Vraag het de kinderen!

Op de Wyken zijn we begonnen met de werkvorm ‘Vraag het de Kinderen, een werkvorm waarmee het gesprek met kinderen weer op de agenda staat. Twee keer per dag is er een kringgesprek. Het is geen ‘gewoon‘ kringgesprek maar een gesprek waarin kinderen mede regie krijgen om diverse zaken mede te bepalen. Ik denk aan klassenmanagement, hoe iets gaat, keuzevrijheid waar wel en waar niet, de rol van de leerkracht; moet deze meer sturen of meer vrijheid geven? Waar moet die vrijheid dan aan voldoen om het fijn te houden? Kortom, alles kan en mag je inbrengen.

Verschillende vragen die gesteld kunnen worden door de leerlingen maar ook door de leerkracht. Samen wordt er gezocht naar een antwoord. In het begin kost het proces wat meer tijd, maar als het één keer loopt gaan de gesprekken steeds beter. Uiteindelijk is het doel dat je samen een fijne klas bouwt, de leerkracht kan benoemen waar hij/zij tegenaan loopt en kinderen kunnen aangeven hoe zij naar dingen kijken en er van vinden en daar oplossingen voor bedenken die werken!

Het is een werkvorm die sterk PROCES-gericht is. Je verbetert met elkaar net zo lang tot je tevreden bent en een fijn klimaat hebt in je groep.De vaardigheid/werkvorm ‘Vraag het de Kinderen’ is bedacht door HetKan!, deze werkvorm heeft haar wortels in het Jenaplanonderwijs waar het gaat om een sterke pedagogische grondhouding. Maar dat geldt eigenlijk op elke school, dus ook op de Wyken. Hieronder een tekstje geschreven door Ingrid Nagtzaam, eigenaar van HetKan!Werken aan een pedagogische grondhoudingGelukkige kinderen beschikken over zelfstandigheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfbeschikking. Kinderen ontwikkelen dat niet zomaar, de leerkracht heeft daarin een belangrijke taak. Jij doet ertoe! HetKan! ontwikkelde een praktische uitwerking van ‘Vraag het de kinderen!’ Je traint jezelf om samen met de kinderen verantwoording te nemen voor de gang van zaken in de groep als basis voor het zelfverantwoordelijk leren.‘Vraag het de Kinderen’ leert je:

  • hoe je een doorgaande lijn m.b.t. de pedagogische grondhouding opbouwt
  • los te laten door alles anders vast te houden.
  • ‘lui’ te lijken, maar het beslist niet zijn.

Het kind is de expert

Voor veel dilemma’s of ingewikkelde situaties, heb je als leerkracht altijd een expert bij de hand: het kind zelf. Zelf oplossingen bedenken en invoeren kan natuurlijk, maar maak de situatie bespreekbaar en je zult zien: kinderen hebben vaak goede, rechtvaardige en bruikbare oplossingen. Betrek ze dus.

Samen verantwoordelijk voor de groep

Wanneer je als volwassene in de groep dingen ziet gebeuren, kun je hierop ook inspelen door het direct met de kinderen te bespreken. Zoek samen met hen naar mogelijkheden en antwoorden. De kinderen zullen zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor de uitvoering.Ze leren open zijn naar elkaar en elkaar op de hoogte houden. Dit beperkt zich niet tot één moment of incident, maar de hele dag door. Zo oefenen ze hun (deel)vaardigheden.Het accent van Vraag het de Kinderen ligt op het inoefenen van deze vaardigheden in de praktijk van alledag. Je ontwikkelt een doorgaande lijn door de hele school.Wat mij betreft een echte aanrader! Ronald VerhoefDirecteur aiDe Wyken