Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Wie is KyK

Op onze scholen bieden we avontuurlijk onderwijs aan in een uitdagende omgeving. Passend voor iedereen.

Met 34 scholen biedt KyK onderwijs aan circa 3700 leerlingen. KyK is actief in de vijf gemeentes Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke, Leeuwarden, Harlingen en De Fryske Marren. Onder de 34 scholen zitten grote scholen, zoals in Sneek, Lemmer en Harlingen, maar ook kleine scholen in de vele Friese dorpen in onze gemeentes. Ook ons aanbod is divers. Zo biedt KyK naast regulier primair onderwijs ook nieuwkomersonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basis onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en tieneronderwijs aan de doelgroep 10- tot 14-jarigen. Dat doen we niet alleen. Daarvoor werkt KyK actief samen met partners in onze regio, zoals de gemeentes, VO-stichtingen, kinderdagopvang-organisaties en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs SWV-Friesland en Fultura. Kortom, de diversiteit tussen onze scholen is groot. En dat koesteren we. Daarom staan bij KyK de schoolteams centraal, immers de kracht van een schoolteam is de belangrijkste bepaler voor goed onderwijs in de school.

Onze filosofie

De ‘besturing’ van KyK richt zich primair op het faciliteren en organiseren van de organisatie, zodanig dat het innovatief werkgedrag van alle teams zich optimaal ontwikkelt, er tussen teams verbinding is en er een lerende organisatie is en blijft.  


Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

  1. Positieve blik (plezier en kind centraal)

KyK staat voor groei en verwondering. We maken plezier, gaan op avontuur en bekijken onze omgeving vanuit het kind. Als professional ben je een voorbeeld voor de leerlingen en heb je oog voor jezelf, je professionaliteit en je werkgeluk.

  1. Twee paar ogen zien meer dan één (betrokken en kind centraal)

Bij KyK hebben we oog voor de leerlingen, elkaar en de ouders. Vanuit veiligheid en gevoel streven we naar het beste onderwijs, soepele flow binnen het team en een prettige omgeving voor de leerlingen. Teams kijken met elkaar cyclisch terug op wat is bereikt en blikken vooruit op waar ze naar toe willen.

  1. Open vizier naar de wereld (Plezier)

We zijn nieuwsgierig en onderzoekend. Onze organisatie is een plek, waarin we oefenen, onderzoeken, fouten mogen maken, leren, ontdekken, met elkaar delen, plezier maken en groeien. We hebben oog voor de wereld om ons heen, de regio waarin we werken.

  1. Mei Krêft (vertrouwen)

Net dat beetje extra bereiken we met een flinke dosis lef en kracht. Durven zoeken naar passende oplossingen, vertrouwen dat het goed komt, maatwerk en eigenheid. Moed, om je kwetsbaar op te stellen, te reflecteren, om hulp te vragen of de professionele dialoog aan te gaan.

  1. Yn Kollektyf (betrokken)

Goed onderwijs ontstaat vanuit goed samenwerkende teams, die de professionele ruimte en de middelen hebben om het onderwijs vorm te geven. Hierbij ontvangen zij maximaal support op het secundaire proces. Vanuit verbinding met elkaar, met ouders en met de kinderen en goede partners, werken de scholen samen aan de best passende vorm van onderwijs voor al onze leerlingen. Besluiten nemen wij vanuit de consent-methode.