Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Regelementen & Statuten

 

Hier delen we belangrijke documenten met betrekking tot ons beleid en onze procedures. U vindt onder andere het GMR Huishoudelijk Reglement, het GMR Medezeggenschapsstatuut, het Reglement RvT en onze Klachtenprocedure. Deze documenten vormen de basis van onze organisatiestructuur, de verdeling van verantwoordelijkheden en het proces voor het behandelen van klachten.